We are
monitoring

Przemysł 4.0

widzenie maszynowe

Machine Vision jest bezinwazyjnym systemem weryfikacji jakości produktów i stanowi ważną część systemów automatyki przemysłowej w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Dzięki technologii widzenia maszynowego jesteśmy w stanie w sposób autoamtyczny wyodrębniać informacje pochodzące z obrazu przesyłanego z kamery.

Na podstawie dostarczonych danych następuje obróbka informacji za pomocą dostosowanych algorytmów. Wyodrębnione w procesie analizy informacje zostają wykorzystywane przez Naszych klientów aby minimalizować np procesy reklamacji jak i znacząco podnosić  jakość wytwarzanego produktu.

Widzenie maszynowe

Ideowy schemat działania

Informacje te mogą być przesyłane np.do Cobot’a, który reaguje na nieprawidłowości usuwając wadliwy produkt  z linii produkcyjnej lub innych nadrzędnych systemów, które podejmują działania decyzyjne. Całość procesu decyzyjnego odbywa się w czasie poniżej jednej sekundy a wykrycie wad nie zatrzymuje procesu dalszej produkcji.

Jak działamy?

ETAP 1
Wizja lokalna oraz ustalenie wartości brzegowych
ETAP 2
Dobór komponentów wraz z instalacją testową (PoC). Wstępny kosztorys
ETAP 3
Analiza wyników testowych wraz z końcowym oszacowaniem wartości rozwiązania.
ETAP 4
Wdrożenie wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej

Czas od wizji lokalnej do końcowej realizacji nie przekracza 2 miesięcy.

Widzenie maszynowe

Zalety

Analiza jakości na każdym elemencie produkcji

Brak przerwania procesu produkcji

Minimalizacja strat oraz reklamacji

Szybka reakcja w przypadku nieprawidłowości

Analiza kodów 1D/2D, OCR, OCV

Elastyczne zarządzanie procesem produkcji

Do kogo kierujemy naszą ofertę?