We care
about health

Pomiar temperatury

Nasze rozwiązanie

Stan epidemii stanowi realne zagrożenie dla wielu firm i wymusza stosowanie dodatkowych środków ostrożności – które niestety stanowią dodatkowe obciążenie dla personelu. Wiele firm wprowadza ręczny pomiar temperatury pracowników, który obarczony jest dużym ryzykiem błędu w odczycie. My proponujemy rozwiązanie autonomiczne.

Oferowane przez Nas rozwiązanie pozwala na natychmiastowy i precyzyjny pomiar temperatury nawet kilkunastu osób jednocześnie, wykorzystując system rozpoznawania twarzy do korelacji pomiarów. Takie rozwiązanie drastycznie zmniejsza ryzyko fałszywych alarmów – zaś sam system może zostać skonfigurowany w sposób, który pozwala na automatyczne wywołanie zadanej akcji alarmowej, po przekroczeniu określonego progu temperatury.

Dysponujemy różnego rodzaju rozwiązaniami do termowizyjnego pomiaru temperatury, począwszy od małych terminali pomiarowych na wejściach do budynków, po rozwiązania przemysłowe składające się z kilku luk kilkunastu kamer stale kontrolujących temperaturę poruszających się osób.

Pomiar temperatury

Wyjątkowość systemu

System posiada kamerę z wbudowanym algorytmem sztucznej inteligencji (AI) dzięki czemu kamer wykrywa twarz, a następnie dokonuje pomiaru w kluczowym miejscu.

Dzięki AI w połączeniu z wysoką rozdzielczością oraz odpowiednim kątem widzenia kamera umożliwia pomiar w kącikach oczu. Opracowania naukowe również wyraźnie potwierdzają, że najlepszym obszarem pomiaru temperatury ciała są okolice oczu, szczególnie kącik oczu, ponieważ to tam temperatura będzie najwyższa, przez co możliwe będzie wczesne wykrycie stanu podgorączkowego

Zakładając, że nie zawsze będą najlepsze warunki (osoba nie zdejmie okularów) system umożliwia dokonanie pomiaru również w innych strategicznych pounktach, gdzie temperatura będzie podwyższona (naczynia krwionośne na czole).

Pomiar temperatury nigdy nie będzie oczywiście wykonywany w warunkach laboratoryjnych – zmieniać się może temperatura otoczenia, wilgotność powietrza itp.

W związku z tym konieczne jest użycie zewnętrznego emitera/kalibratora zwanego black body. Urządzenie to pełni funkcje stabilnego punktu odniesienia dla kamery, która znając jego dokładne umiejscowienie, stabilną temperaturę oraz emisyjność powierzchni przedniej, w razie zmiany warunków w pomieszczeniu automatycznie dokona re-kalibracji, aby pomiar był zawsze jednakowo dokładny.