What gets measured gets managed

Przemysł 4.0

System pomiaru mediów

W obecnych czasach możliwość pozyskiwania wiedzy oraz jej analizowanie i wykorzystanie jest kluczem do sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Dla wielu firm, wprowadzone w roku 2021 obostrzenia dotyczące zużycia mediów generują przymus dodatkowych działań pod rygorem kar. W odpowiedzi na rosnące wymagania dotyczące kontroli zużycia energii, przedstawiamy Państwu oprogramowanie automatycznie monitorujące zużycie energii elektrycznej, gazu, ciepła oraz wody.

Dane pozyskiwanie są automatycznie i bezpośrednio z punktów pomiarowych (liczników), oprogramowanie współdziała z większością systemów do opomiarowania mediów. W zakresie obsługi współpracuje z takimi interfejsami jak: szeregowe RS232, RS485, RS422, Ethernet, wyjścia impulsowe (liczniki wody), interfejsy lokalne oraz OPTO.

Podstawowe wartości wynikające z wdrożenia i funkcjonowania aplikacji

Możliwość prognozowania rachunków dla każdego punktu pomiarowego oraz korelacja z danymi historycznymi daje nam realną analizę wydatków ale też możliwość dokładnego planowania budżetu i wydatków.
Możliwość analizy danych historycznych daje pogląd na stan techniczny opomiarowanych urządzeń oraz możliwość interwencji w przypadku wadliwie działających urządzeń zarówno pod katem zużycia gazu jak i energii elektrycznej.
Wartością gromadzonych danych jest również możliwość planowania koniecznych prac konserwacyjnych oraz inwestycyjnych.
Możliwość natychmiastowego odczytu z wszystkich punktów pomiarowych oraz ich analiza w czasie rzeczywistym. Dodatkowym atutem jest bardzo duża dokładność natychmiastowego odczytu.
Ciągły wzrost cen energii oraz zmiany w przepisach powodują dużą niepewność w prowadzeniu działalności jak i brak możliwości planowania w zakresie korzystania z mediów. System skorelowany nie daje nam mniejszych cen ale daje większą możliwość racjonalnej gospodarki mediami oraz oszczędność pod katem ewentualnych kar.

Opłata mocowa, która obowiązuje od stycznia 2021 roku nakłada na firmy dodatkowe planowanie oraz bardziej restrykcyjnie podchodzi do kwestii zużycia. Dzięki prezentowanemu systemowi możemy w sposób łatwy i przejrzysty weryfikować:

Możliwość odczytu w czasie rzeczywistym oraz dostęp do danych historycznych wpływa na przejrzystość rozliczania najemców jak i na prowadzenie zrównoważonej i proekologicznej polityki zużycia energii w każdym przedsiębiorstwie.